Op donderdag 19 juni vond er op beide locaties van basisschool de Tweemaster in Huizen een actiedag plaats. Ouders, kinderen en leerkrachten haalde het onderste uit de kan om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor Stichting ASAP in Burkina Faso. ASAP zet zich in op veel fronten, maar deze middag lag de nadruk op het tegengaan van het kappen van bomen en het bevorderen van herbeplanting. Dit leverde de geweldige opbrengst op van € 2661,80 euro! We willen iedereen die bij deze actiedag betrokken was hartelijk bedanken! Lees verder in het artikel van de Huizer Courant.

tweemaster