Burkina Faso: armoedebestrijding en cultureel ondernemerschap

asap-logoStichting Association for Small African Projects (ASAP) werkt sinds 1996 aan het verlichten van armoede in dorpen rond Bobo Dioulasso middels onderwijs, zorg & duurzame economie. De mannen en vrouwen in de dorpen bepalen hun eigen prioriteiten, en dragen tijd, geld of goederen bij aan de realisatie van ontwikkelingsprojecten. Hiermee draagt ASAP bij aan duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid.

burkinart logoStichting ASAP Friends Foundation (AFF) is in 2011 afgesplitst van ASAP. AFF heeft ten doel het genereren van inkomsten voor de Stichting ASAP. Dit geschiedt door het verkopen van bronzen beelden en andere producten uit Burkina Faso via de Galerie Burkin’art in Baarn en op andere verkooppunten. Verder kan de stichting andere activiteiten organiseren om fondsen te werven.

Organisatie en ontwikkelingen

Beide stichtingen hebben een onafhankelijk bestuur, bestaand uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Het bestuur van ASAP is op dit moment compleet, van een aantal leden loopt de benoemingstermijn af en zal een vacature ontstaan. Het bestuur wil continuiteit borgen door de opvolging geleidelijk te laten plaatsvinden. Het AFF bestuur heeft op dit moment een voorzitter en penningmeester en twee vacatures.

ASAP heeft twee parttime medewerkers in Nederland die zich bezighouden met communicatie en fondsenwerving. In Burkina Faso is een directeur met zijn team verantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Op dit moment werkt de oprichter van de stichting fulltime als algemeen directeur (onbetaald), hij zal eind 2014 zijn actieve betrokkenheid afbouwen. ASAP heeft een jaarlijks budget van ongeveer €600.000. Fondsen worden geworven via instellingen en van particulieren. Door de platte and transparente organisatie is er veel inzicht in de besteding aan specifieke projecten. ASAP heeft een ANBI status en voert het CBF keur voor goede doelen. Ook ASAP merkt dat het in de huidige tijdsgeest moeilijker wordt om fondsen te werven.

AFF heeft een parttime medewerker die een team van vrijwilligers aanstuurt voor de verkoop van beelden. Galerie Burkin’art is in 2014 verhuisd uit Naarden-Vesting naar Baarn. Daarnaast heeft een aantal NH hotels vitrines waar zij beelden aan gasten presenteren en verkopen. De omzet van AFF is jaarlijks ongeveer €100.000. Met de inkoopprijs van de beelden in Burkina Faso, en de vaste kosten voor het aanhouden van een galerie levert dit een kleine winst op, die de afgelopen jaren onder druk staat. De ambitie is om de omzet en winst in de komende jaren te laten groeien door introductie van nieuwe distributiekanalen en/of uitbreiding van het assortiment.

Beide stichtingen houden kantoor in de Galerie Burkin’art in Baarn, waar operationele afstemming plaatsvindt. Beide besturen hebben op dit moment dezelfde penningmeester, en de voorzitters houden periodiek overleg.

Inspiratie en uitdaging

ASAP en AFF bieden bestuursleden het volgende:

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden van dorpelingen en kunstenaars in Burkina Faso.
 • De kans om deel uit te maken van een gezellig en divers team van bestuursleden en medewerkers.
 • Een professionele uitdaging met veel gelegenheid om eigen expertise en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Profiel bestuursleden

Voor beide besturen vragen we de volgende kwalificaties:

 • Het bestuurslid onderschrijft het doel van de stichting en heeft brede belangstelling voor ontwikkelingswerk en ondernemerschap in het algemeen en Burkina Faso in het bijzonder.
 • Is betrokken, pro-actief en enthousiast.
 • Is creatief in het behalen van maximaal resultaat met beperkte middelen.
 • Heeft of bouwt een netwerk dat kan helpen om de doelstellingen van de stichting te realiseren.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met een aantal jaren werkervaring.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Franse lees- en spreekvaardigheden zijn een pré.

Gezien de huidige samenstelling van de besturen zijn we specifiek op zoek naar bestuursleden die een of meerdere van de volgende expertises in kunnen brengen:

 • Ervaring in strategie implementatie en verandermanagement (ASAP).
 • Ervaring en een netwerk in fondsenwerving (ASAP).
 • Kennis van financiële en operationele beheersing van organisaties (ASAP of AFF).
 • Ervaring met cultureel ondernemerschap (AFF).
 • Kennis van marketing en distributiekanalen gericht op consumenten (AFF).
 • Ervaring in het ontwikkelen van proposities voor het bedrijfsleven (ASAP of AFF).

Tijdsbesteding en voorwaarden

Het bestuur vergadert één keer per 6 à 8 weken. Dit is meestal centraal in Nederland of per toerbeurt bij een bestuurslid thuis. ASAP heeft daarnaast elk kwartaal een vergadering via Skype met de directie in Burkina Faso. Data en locatie worden in onderling overleg vastgesteld.

Naast het bijwonen van de vergaderingen en inbreng van expertise heeft elk bestuurslid een aantal aandachtsgebieden waarin zij de medewerkers begeleiden. Afhankelijk van ervaring en persoonlijke voorkeuren kan dit betrekking hebben op fondsenwerving, organisatie van evenementen, toezicht op projectuitvoering, en professionalisering van de organisatie. De totale tijdsbesteding is 8 tot 12 uur per maand, wat grotendeels flexibel ingevuld kan worden afhankelijk van eigen agenda en verplichtingen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk en bevoegd. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Weinig tijd?

Als een lange termijn benoeming als bestuurslid niet haalbaar is komen we alsnog graag in contact: expertise is ook zeer welkom op projectbasis. Ook een financiële bijdrage stellen we zeer op prijs, donaties zullen besteed worden aan de projecten van ASAP in lijn met de prioriteiten van de dorpelingen.

Meer informatie

We komen graag in contact met geïnteresseerde kandidaten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Steemers (voorzitter ASAP, 0645503945, sanne.steemers@valuedchain.com) of Fred Dellemijn (voorzitter AFF, 0652442935, dellemijnan@quicknet.nl). We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 30 september 2014.

https://asap-foundation.org 
http://www.burkinart.com 

Het jaarverslag van ASAP geeft inzicht in resultaten en ontwikkelingen en is te vinden op de website.