Drukte bij waterput

Doel

  • Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners
  • Bewerkstelligen dat vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water

Algemeen

Toegang tot schoon en veilig drinkwater is van levensbelang, maar in Burkina Faso is het alles behalve vanzelfsprekend. Om honger en ziektes te bestrijden is toegang tot schoon drinkwater essentieel.

Resultaten 2015

In 2015 hebben we geen waterputten kunnen slaan door gebrek aan financiering. Wel hebben we 3 pompen vervangen bij bestaande waterputten.

Doel 2018 Doel 2016 Resultaten
2015
Aantal families in de 10 ASAP-dorpen die meer dan 500 meter moeten lopen voor schoon drinkwater 50 115 150

 

Doel 2016

Financiering vinden voor het slaan van 8 waterputten in meerdere ASAP-dorpen.

De waterputten worden door lokale aannemers gerealiseerd, zijn voor alle dorpelingen toegankelijk en worden zo nodig gerepareerd door lokaal opgeleide loodgieters.

Resultaten Toegang tot schoon drinkwater

Blogs Toegang tot schoon drinkwater

Nieuws Toegang tot schoon drinkwater

  • Trouwen door een waterput

    case-trouwen

    Naast de positieve effecten op de gezondheid van de dorpelingen en de tijd die vrouwen nu hebben om te werken, was de waterput die we in 2008 in Kofila (Burkina Faso) hebben gebouwd ook zeer gewild door de jonge mannen in het dorp. Omdat de vrouwen uit dit dorp erg ver moesten lopen om water te halen konden de mannen moeilijk een vrouw vinden die met hen wilde trouwen! De vrouwen waren namelijk nooit in het dorp aanwezig. De nieuwe put heeft dit probleem opgelost!