In Burkina Faso zie je alleen in de stad kleuterscholen. Dit zijn meestal particuliere instellingen. Voor een goede ontwikkeling van een kind is de kleutertijd erg belangrijk.

ASAP heeft 5 kleuterscholen gebouwd. Alle kleuterscholen zijn particuliere scholen en worden beheerd door moederassociaties. Het ministerie van sociale zaken is verantwoordelijk voor technische ondersteuning.

De kosten per kind per jaar bedragen € 70,-. De bijdrage van de ouders is € 6, – per kind per jaar. Het resterende bedrag van € 64, – per kind per jaar wordt vergoed door sponsoren.

In 2014 hebben we de vrouwenassociaties in de dorpen meer verantwoordelijkheden op de kleuterscholen gegeven. Hierdoor zijn er onenigheden ontstaan tussen de vrouwenassociaties en degene die de leiding heeft op de kleuterscholen. Dit had een negatief effect op het aantal kinderen dat jaarlijks instroomt op de kleuterschool.

Doel ASAP kleuterscholen in cijfers

  Doel in 2018 Doel in 2015 Resultaten 2014
Aantal kleuterscholen 7 5* 5*
Aantal kinderen (5-jarigen) dat naar de kleuterschool gaat 420 305 288
% kinderen van 5 jaar dat naar de kleuterschool gaat 73% 46% 42%

 In 2012 is de kleuterschool in Mogobasso gesloten door het disfunctioneren van de leiders van het dorp\

1