16 jaar geleden hebben Hervé en Eugénie Millet, Stichting ASAP opgericht. Zij zet zich in voor de toekomst van kinderen in het West-Afrikaanse Burkina Faso. Al sinds 1997 leidt ASAP vele succesvolle ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, dorpsontwikkeling, economie en milieu.

Stichting ASAP is zojuist geregistreerd op de Amerikaanse website “Global Giving” (www.globalgiving.org). Om in aanmerking te komen voor een permanent lidmaatschap moet ASAP een bedrag van US$ 5000 werven tussen 1 en 30 september, gedoneerd door minimaal 40 mensen of bedrijven. De gift is fiscaal aftrekbaar, u krijgt hiervoor een ontvangstbewijs.

Het door ons geselecteerde project is het LAP, een in 2011 opgerichte particuliere agrarische middelbare school. De volledige opbrengst wordt besteed aan de studenten van deze opleiding. We hebben de volgende donatiemogelijkheden:

$ 15 2 uniformen voor 1 student per jaar
$ 30 boeken en overige schoolbenodigheden voor 1 student
$ 100  3 maaltijden per dag voor 1 student per jaar
$ 250  salaris voor de leraren voor 1 leerling per jaar
$ 500 een volledige studiebeurs voor 1 student per jaar

Zie de volgende website voor meer informatie:

http://www.globalgiving.org/projects/send-a-student-to-agricultural-school/.
http://asap-foundation.org/nl/home-lap

De fondsenwerving start 1 September!

Je kan ons helpen door dit bericht door te sturen naar familie en vrienden!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@asap-foundation.org.

lap-students

Hartelijk dank namens de leerlingen van de Particuliere Middelbare Agrarische School!