Helaas zijn er in Burkina Faso nog veel kinderen die niet naar (middelbare) school gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak hebben de ouders niet genoeg inkomen om het schoolgeld te betalen. Daarnaast komt het ook voor dat kinderen thuis mee moeten helpen om voor inkomsten te zorgen door te werken. Ouders zien het belang van onderwijs niet altijd en houden hun kinderen vaak thuis.

Stichting ASAP is van mening dat onderwijs de basis vormt voor een goede toekomst

lap-kinderen-3

Leerlingen van het LAP (Lycee Agricole Privé)

lap-kinderen-4Om kinderen op het platteland de gelegenheid te bieden goed middelbaar onderwijs te volgen, heeft stichting ASAP in 2011 de particuliere middelbare agrarische school opgericht. De jongens en de meisjes krijgen tijdens hun opleiding algemene vakken zoals wiskunde en Frans. Daarnaast leren ze hoe ze een goede ondernemer in de agrarische sector kunnen worden en hoe de computer te gebruiken. Stichting ASAP is van mening dat onderwijs de basis vormt voor een goede toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs!

Ik wil een kind sponsoren

Informatie

Particuliere Middelbare Agrarische School (LAP)

Stichting ASAP wil kinderen op het platteland in Burkina Faso de gelegenheid bieden om een particuliere middelbare agrarische opleiding te volgen. Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

Waarom een agrarische opleiding?

Bijna 100% van de plattelandsbevolking leeft van de landbouw. Door goed onderwijs zal het niveau van de agrarische sector verbeterd worden.

lap-kinderen

Voor wie is de opleiding?

De kinderen die de 4-jarige opleiding volgen zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. Per jaar kunnen er maximaal 70 leerlingen instromen. De kinderen komen uit de verschillende dorpen in de omgeving. In het laatste jaar van de basisschool doen alle kinderen een examen, de beste leerlingen worden toegelaten op de LAP.

Kosten particuliere opleiding

Omschrijving Kosten in € per jaar
Bijdrage sponsor 420,-
Bijdrage ouders
(2 zakken mais ter waarde van € 44,- en € 54,- contant)
98,-
Totaal 518,-

De kosten per kind per jaar zijn € 518,-. De ouders van de kinderen betalen een eigen bijdrage van € 98,- per jaar.

Het bedrag van € 518,- is inclusief:

  • Schoolgeld
  • Schooluniform
  • Medische kosten
  • Schoolmaterialen (zoals boeken en pennen)
  • Kostschool (kost en inwoning)
  • Alle maaltijden
  • Administratiekosten

Naar wie zijn wij op zoek?

Sponsors voor het schooljaar 2014-2015 die een kind de mogelijkheid willen geven om deze opleiding te volgen. Omdat de ouders van de kinderen een eigen bijdrage van € 98,- per jaar betalen zijn de kosten voor u € 420,- per jaar. Aangezien het een 4-jarige opleiding is, willen wij graag dat u een kind vier jaar steunt. Het is mogelijk om per maand te betalen. 

Wilt u als bedrijf en of meerdere kinderen sponsoren? Of wilt u op een andere manier onze leerlingen ondersteunen? Neem dan direct contact met ons op voor de mogelijkheden: info@asap-foundation.org 

Wat kunt als sponsor verwachten?

  • Informatie over de achtergrond van het sponsorkind;
  • 3 keer per jaar een voortgangsrapportage van het gesponsorde kind;
  • Actuele informatie over de school op een speciale website.

Sponsor nu