Stichting ASAP is actief in 10 dorpen rond Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Gedurende onze 15-jarige ervaring hebben wij kunnen constateren dat de vrouwen hard werken, erg gemotiveerd zijn voor economische ontwikkeling en zeer betrouwbaar zijn.

Vrouwenassociaties

Voor het genereren van inkomsten ontbreekt het de vrouwen  aan het benodigde geld om een project te starten. Sinds 2002  verstrekt ASAP leningen aan vrouwenassociaties. Deze associaties functioneren vervolgens als de kredietverschaffer voor de individuele vrouwen. De associatie stelt zich garant voor de terugbetaling aan ASAP. Meer dan 2000 vrouwen ontvangen momenteel een lening van 20 a 30 euro. De lening wordt terugbetaald met een rente van 7%.

100% terugbetaling!

Door de sociale druk van de vrouwenassociaties worden de microkredieten 100% terugbetaald. Om nog meer vrouwen de mogelijkheid te geven eigen inkomsten te genereren zijn we op zoek naar extra fondsen om dit mogelijk te maken.

Helpt u mee?

Geef vrouwen de mogelijkheid een eigen bedrijfje op te starten. Voor meer informatie stuur een mail naar: info@asap-foundation.org