In 2020 liep een universiteitsstudent stage bij ons over het onderwerp honingverwerking. Haar specialiteit is de voedingsindustrie en ze verdedigde afgelopen zaterdag haar rapport.

Ze gaf een zeer goede presentatie en kreeg een uitstekend cijfer. Wat me opviel waren de vragen die de jury na de presentatie stelde. Vrijwel alle vragen hadden betrekking op de vorm van de teksten en niet op de inhoud. Ze gaven een ontbrekende hoofdletter aan, een ontbrekende komma, een informatie die niet gecentreerd was … maar heel weinig over de analyse die ze gemaakt heeft en de resultaten.

Of ze maakte zo’n goede presentatie en was er geen inhoudelijke vraag te stellen, of kon de jury geen vragen stellen over de inhoud?

Nieuwe auto voor ASAP

Het is een lang verhaal geweest, maar we hebben eindelijk een nieuwe auto voor ASAP! Dank aan de gulle donateurs in Nederland en aan de MIVA / Liliane Fonds stichtingen. We moeten ook ODDS (Burkinese vereniging) bedanken omdat die ASAP sponsorde.

Odile met de nieuwe auto op het ASAP-kantoor

Maison de la femme van Sipigui 

Dit is het 11e vrouwenhuis dat we hebben gebouwd. Het werd gefinancierd door een genereuze donor in Frankrijk. Het is een beetje anders dan de andere 10. Het huis is gebouwd van “laterietstenen” en niet van cementstenen.

Het maakt niet veel uit in termen van kosten, maar de laterietstenen worden door jonge mannen uit de velden van het dorp gewonnen (of gehakt). Het leverde hen een extra inkomen op. Ook het interieur is koeler met dit type baksteen.

Afgelopen zaterdag vond met veel gasten de inhuldiging plaats van dit huis.

Ik denk dat er eten was. De mannen zijn bij de opening terwijl de vrouwen het eten klaarmaken !!

2 nieuwe huizen bij de Middelbare Agrarische School (LAP)

Het aantal vaste docenten neemt toe en we hebben voor hen 2 nieuwe huizen gebouwd met behulp van een financiering van de van Kesteren Foundation. Na voltooiing hebben we 9 vrijstaande huizen en een “gasthuis” dat plaats biedt aan 4 personen.

 

De cijfers van dit jaar worden volgende week bekendgemaakt.

Studenten tussen de examens door

Quotes van de week

“We vergeven voor zover we liefhebben.” – Francois de La Rochefoucauld

“We vergeven vaak degenen die ons irriteren, maar we kunnen niet degenen vergeven die we zelf ergeren.” – Francois de La Rochefoucauld

Fijne week,

Hervé

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!