Mijn laatste blog was in februari, het is tijd om jullie wat informatie over Burkina en onze projecten te sturen.

Situatie in Burkina

Het is moeilijk om de veiligheidssituatie te beoordelen. Er is veel verwarring tussen de terroristen en de acties van het leger. Er hebben enkele bloedbaden plaatsgevonden in het noorden, maar welke groepen zijn daarvoor verantwoordelijk????

Gelukkig voor de mensen die we kennen in Burkina is de situatie normaal. Bobo Dioulasso, de zone waar de 12 dorpen die we steunen en het LAP zijn veilig.

Projecten in de dorpen

Na het nieuwe medisch centrum hebben we financiering kunnen vinden voor 2 nieuwe projecten voor het dorp Sipigui: een tuinproject voor de vrouwen en een kleuterschool voor kinderen van 5 jaar.

Het boren van de waterput en de omheining voor het tuinbouwproject

Opstart van de bouw van de kleuterschool

Honingoogst 2023

In de dorpen is de honingoogst begonnen. We hebben het kunnen bereiden en conditioneren in het nieuwe lokaal. Zeer professioneel!

Nieuws van het LAP

De eindejaar examens komen steeds dichterbij. De colleges zijn gestopt en de maand mei wordt gebruikt voor revisie.

Bij het analyseren van de exploitatiekosten van LAP is bijna 60% voor personeel en 40% voor andere kosten. In 2017 hadden we slechts 45% personeelskosten. Dit komt door meer vaste leraren aan te nemen en ook door hen meer voordelen te bieden.

Het LAP ligt erg afgelegen (55 km van Bobo Dioulasso) en het is moeilijk om goede jonge leraren te behouden. De meeste leraren willen ambtenaar worden om aangenomen te worden door het ministerie van Onderwijs. Dit jaar hebben we ook aangeboden om mee te betalen in de kosten van een online masters voor 3 docenten. Dit zou hen moeten helpen om bij ons te blijven.

Studenten bij het oogsten van zuring

In het verleden hebben we wat werk gedaan met dorpsbewoners met behulp van de waarderende onderzoeksmethode Appreciative Inquiry (AI). Dit is een benadering die gelooft dat verbetering boeiender is wanneer de nadruk wordt gelegd op de sterke punten in plaats van de zwakke punten.

Op het LAP gaan we kijken hoe we deze methode kunnen gebruiken. Leraren hebben de neiging om de leerlingen bang te maken in plaats van aan te moedigen. Cijfers in het ‘examenjaar’ zijn veel lager dan in andere jaren. Wanneer de leraren naar de reden worden gevraagd, is hun antwoord bijna altijd “dit is om de studenten te motiveren om harder te werken”!!!

Compostproject

Dankzij de Koppert Foundation hebben we een compostproject kunnen uitvoeren op het LAP.

Links de 3 zones voor de fabricatie van compost, rechts de droogruimte / opslag en verpakkingsruimte.

Studenten voor de eerste partij compost

Compost zal eerst worden gebruikt in de 12 ha van het LAP. We verwachten genoeg te kunnen produceren om een deel van de compost te kunnen verkopen of te verhandelen tegen overgebleven oogst en mest van naburige boeren.

Sportcompetitie

Achttien studenten hebben deelgenomen aan atletiekwedstrijden tussen scholen. Vijftien waren gekwalificeerd voor de volgende ronde en 4 van hen kwalificeerden zich voor het regionale evenement. Helaas kwalificeerde niemand zich voor het nationale niveau.

Sponsorloop op het LAP

De leerlingen van de Nederlandse school ’t Atrium van de stad Amersfoort in Nederland zamelen geld in voor het LAP voornamelijk via een “sponsorloop”. Studenten worden gesponsord voor de run  door vrienden en families.

De LAP-studenten vroegen de directeur om geld voor extra curriculaire activiteiten. Het idee kwam om iets soortgelijks te doen als bij ’t Atrium. Studenten kunnen geen geld inzamelen, maar het LAP kan de fondsen verstrekken op basis van de runs van de studenten.

170 studenten deden mee en zij haalden 90.200 FCFA (140 euro) op. Dit geld zal worden beheerd door het studentenbestuur voor hun activiteiten.

Selfie van de technische manager met enkele lopers

Uitspraken voor dit blog

“In de opkomende wereld van etnische conflicten en botsingen tussen beschavingen kampt het westerse geloof in de universaliteit van de westerse cultuur met drie problemen: het is onjuist; het is immoreel; en het is gevaarlijk.” – Samuel P. Huntington

“Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de aanwezigheid van creatieve alternatieven om op conflicten te reageren – alternatieven voor passieve of agressieve reacties, alternatieven voor geweld.” – Dorothy Thompson

Volgende blog over een paar maanden.

Take care,

Hervé

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!