In Burkina wordt de bevolking moe van de passieve houding van de regering tegenover het geweld in het land. Afgelopen zaterdag waren er door het hele land betogingen om de verslechtering van de situatie aan de kaak te stellen. In het begin van de week had de president onder deze druk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Defensie ontslagen.

De marsen gingen nog steeds door, mensen wachtend op veranderingen.

De Samendeni Dam met een zeer laag waterpeil

Regenseizoen

Er is maar één regenseizoen in Burkina. Het duurt normaal gesproken van half juni tot half oktober in het gebied waar we zijn.

In de afgelopen jaren zijn de begin- en einddata van het regenseizoen veranderd. Vorig jaar begon het regenseizoen vroeg. Dit jaar wachten we nog op een echte start van dit seizoen.

Het heeft geregend, maar met een lange periodes van droogte tussen de regens door.

In het begin hebben boeren regen nodig om hun velden te kunnen ploegen, daarna moeten ze wachten tot de volgende regens om te gaan zaaien. Zonder mechanisatie duren beide operaties lang. Regelmatige regenbuien zijn nodig om ervoor te zorgen dat de velden op tijd kunnen worden ingezaaid.

Aan het einde van het seizoen moeten de regens lang genoeg duren zodat de plant zich volledig kan ontwikkelen. Als het te kort is, is er kans op een lage opbrengst, als het te lang duurt, verliezen boeren een deel van hun oogst omdat ze geen plek hebben om ze droog te houden.

Dit is een moeilijk evenwicht dat met de klimaatverandering steeds moeilijker te bereiken is.

Resultaten van het examen van het LAP

De 6e jaars studenten slaagden voor een landelijk examen genaamd “BEP Agricole”. Van de 25 studenten die het examen aflegden, zijn er 22 geslaagd. Betere resultaten dan vorig jaar en we zijn beste landbouwschool van Burkina!!!! Het enige negatieve is dat de 3 studenten die het examen niet hebben gehaald meisjes zijn.

Studenten van het 6e jaar

De 4e jaars studenten legden het nationale examen genaamd “BEPC” af. Van de 48 studenten hebben 36 dit examen gehaald. Oftewel 75%, beter dan de 63% van vorig jaar, maar we halen onze minimumdoelstelling van 80% nog niet.

Afsluiting van het schooljaar bij de Middelbare Agrarische School (LAP)

Op 6 juli was het de sluitingsceremonie van het schooljaar op het LAP. Een trainer bracht elke dag enkele uren met de studenten door om dansen en theater voor te bereiden op dit evenement. Ouders die kwamen om hun kinderen op te halen konden kijken hoe ze optraden.

Met de goede resultaten van de examens was iedereen blij.

Moderne en traditionele dansen

Het nieuwe schooljaar start op 19 september 2021

Citaten van de week

De wereld zal niet vernietigd worden door degenen die kwaad doen, maar door degenen die naar hen kijken zonder iets te doen. – Albert Einstein

Mannen maken ruzie. De natuur handelt. Voltaire

Heb een goede week,

Hervé

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!