Informatie voor scholen

Kom in actie

Wij zijn altijd op zoek naar scholen die het leuk vinden om een actie te organiseren voor het goede doel. Vergeet niet: hoe klein de donatie ook is, ASAP waardeert uw steun enorm.

Alle beetjes helpen en zijn onmisbaar voor onze projecten! Activiteiten, presentaties en samenwerking met scholen zorgen voor bewustwording onder jongeren van de situatie in Afrika, specifiek in Burkina Faso en over het werk dat stichting ASAP doet.

Ben je student, geïnteresseerd in een goed doel en/of wil je meer weten over Stichting ASAP?
We horen graag van je!

Geld op de juiste plek

Door de kleinschaligheid van de organisatie en een directeur die 6 tot 8 maanden per jaar in Burkina Faso is om onze projecten te volgen, kunt u er zeker van zijn dat het geld op de juiste plek terecht komt. Als dorpen zich niet aan de afspraken houden, bijvoorbeeld een lening voor een graanmolen niet afbetalen, dan wordt de graanmolen weer teruggenomen.

Elk resultaat telt

Elk tientje is er een! Met 5 euro kunnen we bijvoorbeeld een familie blij maken met een klamboe, nog altijd van levensbelang tegen malaria. In de dorpen waar ASAP klamboes heeft verspreid is een daling van 75% van het aantal gevallen van acute malaria geregistreerd!

Presentatie op school?

ASAP verzorgt presentaties op zowel lagere als middelbare scholen. Heeft u hierin interesse of lijkt het u leuk om met uw school een actie zoals bijvoorbeeld een inzameling, een sponsorloop of een verkoop te organiseren? Neem dan vooral contact met ons op.

Ideeën voor acties

Sponsorloop

Onderneem actie en ga lekker wandelen of  rennen met je klas en laat ouders, familieleden en bekenden je sponsoren voor stichting ASAP.

Rommelmarkt

De hoeveelheid rommel die je thuis verzamelt vormt een goede start voor een markt. Je kunt je spullen verkopen, zelf leuke dingen vinden en er een gezellige dag van maken.

Koekjes bakken, schilderijen of sieraden maken, schminken

Op een markt kan je natuurlijk ook goed andere dingen verkopen! Bak bijvoorbeeld koekjes of muffins, maak schilderijen of sieraden, of ga kinderen schminken en vraag hier een bijdrage voor.

Sport voor Burkina

Heb je een voetbaltoernooi of een ander evenement? Vraag dan aan de organisatie of de opbrengst van bijvoorbeeld het verkochte eten en drinken op deze dag aan Stichting ASAP kan worden geschonken. De kinderen in Burkina Faso hebben niet veel middelen om te sporten, dus met jouw opbrengst kunnen bijvoorbeeld voetballen of misschien zelfs een voetbaldoel worden gesponsord!

Statiegeldactie

Start met je school een statiegeldactie voor Burkina! Spreek bijvoorbeeld een periode van een week af, waarin je samen met je klasgenoten zoveel mogelijk flessen ophaalt en deze inlevert bij een supermarkt bij jou in de buurt!

Social Media

Of trommel zoveel mogelijk vrienden, kennissen en familie op via Social Media en zamel geld in!

Achtergrondinformatie

West-Afrika
Burkina Faso ligt in het westen van Afrika met als buurlanden onder andere Ghana, Niger en Mali. De hoofdstad van Burkina Faso is Ouagadougou. De hoofdtaal is Frans, maar ze spreken er ook vele andere talen. In het westen van Burkina Faso ligt de stad Bobo Dioulasso, van waaruit ASAP werkzaam is. 

Naar school
In 2011 heeft ASAP een kleuterschooltje geopend in het dorpje Nefrelaye. Dit schooltje heeft grote invloed gehad, niet alleen op de kinderen maar ook op de volwassenen in het dorp. Op school kunnen de kinderen spelen. Dit lijkt misschien raar, maar thuis spelen de Burkinabe kinderen niet zo vaak. De kinderen zijn hierdoor gelukkiger en daardoor de ouders ook! Kinderen leren van alles op school en ouders beginnen nu in te zien dat zij weer dingen van hun kinderen kunnen leren. Zo wassen veel families nu altijd hun handen voor het eten omdat de kinderen op school over hygiëne hebben geleerd.

Werkwijze
ASAP is werkzaam in 10 verschillende dorpen. In deze dorpen focussen wij ons op verschillende projecten. Om de problemen in de dorpen op te lossen en de leefomstandigheden te verbeteren moeten er verschillende gebieden tegelijk worden aangepakt. Daarvoor zijn er projecten ontwikkeld die werken aan het onderwijs, de economische ontwikkeling, medische zorg, infrastructuur, emancipatie, de agrarische sector en het milieu. Deze gebieden staan allemaal met elkaar in verbinding. Alleen werken aan bijvoorbeeld educatie, is op de lange termijn niet duurzaam. Om een bedrijfje te kunnen runnen zijn er mensen nodig die geschoold zijn, maar voor het halen van goede resultaten op school is het belangrijk dat kinderen gezond zijn. Alles hangt met elkaar samen!

De ontwikkeling van kinderen is een belangrijke focus voor ASAP, omdat deze generatie een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van Burkina Faso.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!