Fiscaal voordelig geven

Stichting ASAP is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan. Variërend van een simpele overmaking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.

Eenmalige schenking

Eenmalige donaties kunt u altijd uitvoeren, hier zijn geen verplichtingen of overeenkomsten aan verbonden. Voor eenmalige donaties kunt u terecht op onze donatiepagina. Deze donaties zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Periodieke schenkingen

Let op!
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met ons.

Nieuw: periodieke schenking met overeenkomst

Periodieke schenkingen zijn nu nog eenvoudiger! Vanaf 1 januari 2014 is er geen notaris meer nodig om een periodieke gift aan een goed doel te doen. Het goede doel moet wel de ANBI status hebben. Er kan worden volstaan met een modelovereenkomst die eenvoudig op de website van de Belastingdienst te downloaden is.

Het grote voordeel van een periodieke schenking aan een goed doel met de ANBI status is dat deze bij de schenker, in tegenstelling tot een gewone gift aan een goed doel, geheel aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u dit met het goede doel regelen via een modelovereenkomst.

Periodieke schenking met officiële schenkingsakte

Natuurlijk kunt u er ook nog voor kiezen om de periodieke schenking te regelen via de notaris. De keuze voor een notariële akte kan voor de hand liggen indien partijen wensen dat een onafhankelijke derde (zoals de notaris) meekijkt. Bovendien biedt de modelovereenkomst zoals deze op de website van de Belastingdienst is vermeld, nog geen ruimte voor de volgende situaties:

  • De gift komt pas te vervallen bij overlijden van meer dan één persoon (bijvoorbeeld als de gift jaarlijks wordt gedaan gedurende tenminste vijf jaar zolang als één van beide echtgenoten nog in leven is);
  • De gift vervalt indien het goede doel zijn ANBI-status verliest of failliet gaat, of indien de schenker zelf werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

In een notariële akte of andere overeenkomst (een zogenoemde onderhandse akte) kunnen wel dergelijke bepalingen opgenomen worden indien de ANBI of de donateur hier de voorkeur aan geeft. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een email naar info@asap-foundation.org

ANBI

Kijk voor meer informatie op onze speciale ANBI pagina of op de website:

Belastingdienst

Of kijk voor meer informatie over belastingvoordeel op:

https://www.belastingdienst.nl/giften  

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!