Stichting ASAP zet zich in voor de toekomst van kinderen in het West-Afrikaanse Burkina Faso. Al sinds 1998 leidt ASAP vele succesvolle ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, dorpsontwikkeling, economie en milieu.

Met haar tientallen projecten heeft ASAP al veel bereikt en geleerd, maar de armoede in Burkina Faso is groot en we zijn er dan ook nog lang niet. Onze projecten zijn hard nodig om de kinderen in Burkina Faso, hun ouders en hun omgeving te ontwikkelen en te helpen, zodat ze een echte kans hebben op een gezonde en welvarende toekomst.

De afgelopen 13 jaar heeft ASAP onder andere 13 basisscholen gebouwd. Op het moment gaan er 2.600 kinderen naar school in de door ASAP gesteunde dorpen.

Waarom dit project?

Na 6 jaar basisonderwijs kunnen kinderen in Burkina Faso doorstromen naar de openbare middelbare plattelandsschool. O.a. door gebrek aan leraren zijn de studieresultaten op deze middelbare scholen op het platteland zeer slecht. Na 4 jaar middelbaar onderwijs slagen minder dan 10% van de leerlingen voor het eindexamen. De kinderen die de nieuwe 4-jarige opleiding gaan volgen zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. Per jaar zullen er maximaal 70 kinderen kunnen instromen.

Samen met de lokale bevolking heeft ASAP een plan ontwikkeld om een Particuliere Middelbare Agrarische School (LAP – Lycée Agricole Privé)  te starten. ASAP zal de school beheren.

Waarom een particuliere agrarische beroepsopleiding?

Bijna 100% van de plattelandsbevolking leeft van de landbouw. Door goed onderwijs zal het niveau van de agrarische sector verbeterd worden.

Waar zal de school gebouwd worden?

De school wordt gebouwd in the provincie Houet, departement van Léna, het land is gegeven aan ASAP door de dorpen Oualana en Kofila.

Verwachte resultaten:

Korte termijn:

Er zullen ongeveer 50 studenten slagen voor de agrarische opleiding.De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het reguliere middelbare school examen. Ongeveer 15 leerlingen zal hier aan deelnemen en het algemene diploma behalen.30 studenten zullen nog verder studeren na het behalen van hun diploma van de agrarische opleiding;De rest van de studenten die hun diploma behaald heeft, zullen terugkeren naar hun families op het platteland. Ze kunnen daar toepassen wat ze geleerd hebben.Door goed onderwijs zullen er minder mensen werkeloos zijn. Hierdoor zullen  van het platteland naar de stad verhuizen

Lange termijn:

Door de jonge, goed opgeleide boeren zal er een beter economisch klimaat in de dorpen gecreëerd worden. De projecten die zij zullen uitvoeren zullen worden ondersteund door ASAP.

Wat kunt u als sponsor verwachten?

Aan het begin van de studie, informatie over de achtergrond van het kind dat u sponsortDrie keer per jaar een voortgangsrapportage over het door u gesponsorde kindActuele informatie over de school op een speciale website

Hoe kunt u helpen?

Wij zijn op zoek naar sponsors die een kind de mogelijkheid willen geven om deze opleiding te volgen. De ouders van de kinderen betalen zelf є 54,- per jaar. De kosten voor u zijn danє 240,- per jaar. Aangezien het een 4-jarige opleiding is, willen wij graag dat u een kind vier jaar steunt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!