Schooljaren in Burkina Faso

De eerste vier jaar bereiden de studenten zich voor op het CAP (certificat d’aptitude professionnelle agricole) examen. Je kunt dit diploma vergelijken met een MBO diploma in Nederland.

De telling van de schooljaren in Burkina Faso is anders dan in Nederland.

Jaar 1 = sixième (zesde)
Jaar 2 = cinquième (vijfde)
Jaar 3 = quatrième (vierde)
Jaar 4 = troisième (derde)

Schoolvakken

Aantal uren    
per week
Aantal uren    
per jaar
Hoe zwaar telt   
een vak mee?
Algemene vakken
Wiskunde 4 150 4
Biologie 3 90 3
Engels 3 90 3
Frans 6 270 5
Geschiedenis 1,5 45 3
Aardrijkskunde 1,5 45 3
Sport 3 90 3
Totaal aantal uren    23 690
 
Agrarische vakken
Landbouwkunde 6 180 3
Dierkunde 6 180 3
Totaal aantal uren 6 180 3
 
Andere vakken
Computer 2 60 1
Cultuur 3 90 2
Totaal aantal uren 5 150
 
Totaal aantal uren
per week/jaar
40 1120

Cijfers

In Burkina Faso krijgen kinderen een rapportcijfer van 1 t/m 20. Niet ieder vak telt even zwaar mee. Ieder vak heeft een eigen quotient. Het uiteindelijke rapportcijfer is een gemiddelde van alle bovengenoemde vakken.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!