Limanja2012 Logo

De afrikadag was zeer geslaagd!

De opkomst tijdens de dag was overweldigend. De circa 400 bezoekers konden kennis maken met Afrikaanse kunst, cultuur en muziek. Tientallen mensen hebben deelgenomen aan diverse workshops, zoals Djembé, Afrikaanse dans, zeep maken van karitéboter en kalebassen schilderen.

Lees hier het volledige nieuwsartikel


Stichting ASAP viert dit jaar haar 15-jarig lustrum. Dit 15-jarig bestaan willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als dank naar onze vrijwilligers, donateurs en alle mensen die ons een warm hart toedragen, organiseren wij op 30 juni a.s. van 12.00 tot 17.00 uur in de Gele Loods (naast Utrechtse Poort) in Naarden-Vesting een lustrumfeest.

Dit feest zal in het teken staan van Limanja (tolerantie). Tijdens Limanja krijgen de bezoekers d.m.v. videopresentaties en informatiestands een goed beeld van wat wij tot nu toe allemaal hebben bereikt en nog willen bereiken in de dorpen waar wij werkzaam zijn.  Er zijn kinderactiviteiten en verschillende workshops zoals Afrikaanse dans en djembé. Tevens is er een expositie van Afrikaanse bronzen beelden en vinden er bronsgiet demonstraties plaats. Het geheel zal omlijst worden door optredens van een Afrikaanse band.  Uiteraard is ook gedacht aan (Afrikaanse) hapjes en drankjes.

Komt u ook?

Sponsoring Limanja 2012

Het zal duidelijk zijn dat de organisatie van deze dag niet alleen de inzet van veel vrijwilligers vraagt maar ook de steun van sponsoren die onze doelstellingen onderschrijven. Daarom zijn wij op zoek  naar een aantal sponsoren om Limanja mogelijk te maken. Sponsoring kan in financiële middelen maar ook in bijvoorbeeld  facilitaire ondersteuning. Bent u geïnteresseerd of kent u mogelijke sponsoren, neemt u dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!