Stichting ASAP heeft de bewoners van het dorp Bona geholpen met het bouwen van een medische post, gefinancierd door de Japanse ambassade in Burkina Faso.

Voor de bouw van de apotheek moesten de dorpsbewoners naar een dorp op 12 km verderop.
Ze gingen hierdoor vaak niet, want het was ook niet altijd zeker of de benodigde medicatie beschikbaar was.

De apotheek voorziet ongeveer 8.000 mensen van medicatie. Sinds de opening zijn er 19.500 consulten gedaan en werden 507 kinderen geboren in de kraamkliniek. De belangrijkste ziekten die worden behandeld zijn malaria en bronchitis.

Dankzij de medische post in Bona is het sterftecijfer bij kinderen onder de 5 jaar met ongeveer 50% gedaald als gevolg van een betere en snellere respons.
Ook voor de vrouwen heeft goede controle bij zwangerschap en geboorte veel voordelen. Daarnaast vinden er in het medisch centrum bewustwordingsbijeenkomsten plaats over gezinsplanning en de strijd tegen ondervoeding.
Bovendien helpt de beschikbaarheid van medicijnen in de apotheek om het “nepmedicijn” dat door mannen op de markt wordt gekocht te verminderen.
Al met al een zeer positief en duurzaam project!

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!