Hervé Millet, oprichter van Stichting ASAP, ontving onlangs een prachtige brief van de 2e cyclus LAP-studenten, die zojuist zijn afgestudeerd. Deze brief hebben wij vanuit het Frans expres ‘letterlijk’ voor u vertaald, omdat het voor onze studenten normaal is om zeer formele spreektaal gebruiken. Wij wilden u deze prachtige dankzegging natuurlijk niet onthouden en zijn erg trots op Hervé en Stichting ASAP!

Brief:

Bobo-Dioulasso, 12/11-2022

Aan de oprichter van het Lycée Agricole Privé (LAP)

Onderwerp: Bedankt

De heer oprichter van LAP,

Wij, studenten van de eerste promotie van de 2e cyclus van het LAP hebben de eer u hartelijk te bedanken. Mijnheer de oprichter, we erkennen dat u dag en nacht,  met hart en ziel,  hebt gevochten voor ons succes. U hebt onze toekomst uw zorg gemaakt tijdens onze schoolcarrière binnen uw instelling. Daarom heeft u ons gehuisvest en gevoed,  medische zorg aangeboden, en ons theoretisch en praktisch laten opleiden door uw bekwame personeel. We vergeten ook niet uw inzet in 2020 tijdens de covid-pandemie om ons thuisonderwijs te verzekeren zodat we de favorieten konden zijn in het BEP-examen. Daarnaast willen we graag uw hulp erkennen, hetzij financieel, materieel of moreel, voor ons baccalaureaatsexamen. Mijnheer de oprichter, nu missen we de woorden om u onze diepe dankbaarheid te betuigen. Mijnheer de oprichter, het is vaak gebeurd dat u gekwetst bent door ons gedrag, we vragen u uit de grond van ons hart om vergeving. Tot slot wensen wij u een lang leven en veel succes met uw projecten, zodat het Lycée Agricole Privé de Oualana voor altijd kan bloeien.

Wij danken u !!!

De promotiewoordvoerder

SANGARE Issouf

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!