Gedragscode

Alle financiële en niet-financiële transacties die namens Stichting ASAP zijn uitgevoerd, worden schriftelijk vastgelegd. Voor alle bij ASAP betrokken bestuursleden, medewerkers, donateurs en andere geïnteresseerde personen is deze informatie beschikbaar. Daarom kan geconcludeerd worden dat Stichting ASAP en al haar medewerkers voldoen aan een transparante informatievoorziening.

Alle bestuursleden en medewerkers van Stichting ASAP voeren hun activiteiten uit op vrijwillige basis. Hierbij hanteren zij de normale omgangsvormen van goed gedrag, waarbij het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie en uitingen van intimidatie uitgesloten worden.

Medewerkers die zich niet aan deze gedragscode houden, zullen door het Bestuur hierop worden aangesproken. Een consequentie van het niet voldoen aan deze gedragscode kan zijn het beëindigen van het dienstverband als vrijwilliger van Stichting ASAP.
Deze gedragscode zal aan alle bestuursleden en vrijwilligers ter informatie worden voorgelegd.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!