Over Burkina Faso

Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld. Van de 182 landen op de Human Development Index van de Verenigde Naties bekleedt het land de 177ste plek. Nederland, ter vergelijking, staat op de zesde plaats. Het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw, die wordt gesubsidieerd door de VN.

Op het platteland vindt kennisoverdracht al generaties lang plaats van vader op zoon en van moeder op dochter. Ontwikkeling blijft beperkt tot de weinige kennis waarover zij beschikken. De kennis van boeren is beperkt tot datgene wat zij van hun vader hebben geleerd. Landbouw en veeteelt vinden volstrekt gescheiden plaats, waardoor de restoogst en de natuurlijke meststoffen niet worden benut. Bijna 80% van de bevolking is analfabeet, dus geschreven kennis is voor de meeste bewoners niet toegankelijk.

Vrouwen zijn in veel gevallen nog steeds ondergeschikt aan de man. Huwelijken worden nog vaak gearrangeerd, en het verwekken van nageslacht wordt als belangrijkste bestaanszekerheid voor de toekomst gezien. Gezondheidszorg is minimaal georganiseerd en slechts voor weinigen toegankelijk.

Hieronder vindt u enige statistieken wat betreft demografie, economie en ontwikkeling in Burkina Faso.

 

Algemene Informatie

Bovenvlakte 274.122 km2 (8 x Nederland)
Hoofdstad Ouagadougou
Aantal inwoners 14.7 miljoen
Godsdienst Islam, inheemse godsdiensten, christendom (voornamelijk rooms-katholiek)
Taal Frans, Moré, Fulfulde, Dioula
Klimatologische gesteldheid Tropisch
Staatsvorm Republiek

Demografische gegevens

Natuurlijke bevolkingsgroei 3,2% per jaar (2000-2015)
Geboorten (per 1000 inwoners) 44,8 per 1000 inwoners (2001)
Overlijdens (per 1000 inwoners) 17 per 1000 inwoners (2001)
Levensverwachting 48 jaar (v) – 47 jaar (m) (2007)

Economische gegevens

Bruto Binnenlands Product US$ 6.8 miljard (2007)
Economische groei 2.5% gemiddeld (1990-2007)
BBP per capita US$ 458 (2007)
Beroepsbevolking per sector Landbouw en visserij (92%), industrie (2%), handel en diensten (6%) (1990)
Uitvoer US$ 241,5 miljoen (2001, schatting EIU)
– belangrijke producten Katoen, vee, goud
Invoer US$ 537,5 miljoen (2001, schatting EIU)
– belangrijke producten Kapitaalgoederen, voedsel, olieproducten
Valuta CFA franc
Buitenlandse schuld US$ 1.518 miljoen (1999)
Saldo handelsbalans US$ -296 miljoen (tekort, 2001)
Lopende rekening betalingsbalans US$ -301,5 miljoen (tekort, 2001, schatting EU)

Ontwikkelingsrelevante indicatoren

Energiesituatie Hoofdzakelijk afhankelijk van thermisch gegenereerde elektriciteit, bereikt slechts 4% van de bevolking, geïmporteerde petroleum heeft lage consumptie, 90% van huishoudens afhankelijk van hout
Human development index nr. 177 van de 182 landen
Human poverty index 58,4% (1998, 84e plaats, 2000-cijfers niet beschikbaar)
Gender-related development index 0,312 (2000, 143e plaats van in totaal 146) % inwoners dat leeftijd van 40 niet haalt 43% (1995-2000)
Alfabetisering 14,1% (v) – 33,9% (m) (2000)
% met toegang tot veilig drinkwater 42% (1990-1998)
% met toegang tot essentiële medicijnen 50-79% (1999)
Kinderen tot 5 jr met ondergewicht 34% (1995-2000)

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!