Privacyverklaring

Stichting ASAP legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, eenmalige gift, afhandeling van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en u te kunnen bellen of –e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven en informatie over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@asap-foundation.org.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via bovenstaand e-mailadres.

Stichting ASAP zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!