Basisscholen

Basisscholen

Doel

Kinderen van alle ASAP-dorpen de mogelijkheid bieden goed basisonderwijs te volgen.

Doel ASAP-basisscholen

  • 80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de eerste klas
  • 80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot de laatste klas
  • 80% van de kinderen in de laatste klas sluit de basisschool af met een officieel diploma
  • 50% van de kinderen met een diploma is een meisje

Algemeen

De basisscholen in de plattelandsdorpen worden door ASAP gebouwd. Vervolgens worden de scholen overgedragen aan de dorpen. Het ministerie van onderwijs is verantwoordelijk voor de leraren en hun salaris. ASAP heeft de afgelopen jaren 17 basisscholen met ieder 3 klaslokalen gebouwd. Kinderen in Burkina Faso gaan gemiddeld vanaf hun 6e jaar, gedurende 6 jaar naar de basisschool.

Resultaten

Omschrijving Doel 2018 Doel 2016 Resultaat 2015
Maximum aantal kinderen per klas 40 45 47
Percentage kinderen dat naar de basisschool gaat 80% 76% 74%
Percentage kinderen dat de basisschool afmaakt 80% ? ?*
Percentage kinderen dat een diploma behaald 80% 70% 62%
Percentage meisjes dat naar de basisschool gaat 50% 50%  48%

 Opmerkingen bij de resultaten 2015

De meeste basisscholen in de ASAP-dorpen zijn door ASAP gebouwd. Als de bouw van de school afgerond is, wordt de school overgedragen aan de overheid. ASAP heeft dan geen verantwoordelijkheden meer voor de scholen.

Doel

  • Lunch blijven verzorgen op de basisscholen
  • Bij ouders bewustwording creëren over hoe belangrijk onderwijs is
  • Voldoende klaslokalen beschikbaar zijn zodat er maximaal 50 kinderen in een klas zitten

De doelstelling van het ministerie van onderwijs in Burkina Faso is kwantiteit en niet kwaliteit van het onderwijs. Hoe meer kinderen naar school gaan, hoe meer fondsen de overheid van grote organisaties, zoals de Wereldbank, ontvangt.

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!