Bijenkorven voor vrouwen

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help vrouwen aan een nieuwe bron van inkomsten en bescherm het milieu

Vrouwen vormen de ruggengraat van economische activiteiten in de dorpen. Zij zijn altijd op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. Bijen zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit en hun bestuiving. Onderzoek heeft uitgewezen dat 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk is van bestuiving.

Wat houdt het project in?

Stichting ASAP verstrekt per vrouw 5 bijenkorven (deze vormen samen 1 bijenkast) met alle apparatuur, geeft training over hoe imker te worden en koopt de rauwe honing van de vrouwen. Deze rauwe honing wordt door ASAP verwerkt tot honing die op de markt kan worden verkocht. Bij de traditionele manier van bijenhouden door lokale producenten wordt schors gebruikt als houder voor de bijen. Om de honing te verzamelen wordt het bakje van schors verbrand, waardoor veel bijen worden gedood. Bij de moderne bijenteelt die Stichting ASAP toepast, is dit gelukkig niet meer nodig.

Wat is het resultaat?

Een bijenkast brengt 50 euro op. Deze bron van inkomsten kan moeders helpen om schoolgeld of medicijnen voor hun gezin te betalen. Bovendien worden de bijen beschermd, is het beter voor het milieu (voor de moderne bijenteelt is geen schors van bomen nodig) en vindt er betere bestuiving plaats wat een betere oogst oplevert. Ook wordt de ontwikkeling van economische activiteiten in verband met de bijenteelt gestimuleerd, zoals de bouw van de bijenkorven en andere apparatuur en de verkoop van honing en was.

Het volume honing per bijenkast neemt nog steeds toe, mede dankzij de aanvullende training voor de imkers. We ontvangen nog steeds veel aanvragen voor extra bijenkasten van de huidige imkers en van nieuwe dorpelingen die in willen stappen in het project.

Wat zijn de kosten?

600 euro per bijenkast. Elke vrouw die bijenhouder wil worden betaalt een eigen bijdrage van 60 euro. Deze eigen bijdrage vragen wij om erop toe te zien dat er goed en zorgvuldig met de apparatuur wordt omgegaan en voor de betrokkenheid van de vrouwen bij het project.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!