Geboortebeperking en besnijdenis

Geboortebeperking en besnijdenis

Doel

Dat er in een gezin minimaal 2 jaar tussen de geboorte van elk kind is. Door middel van bijeenkomsten en animatie proberen we aan de dorpsbewoners uit te leggen wat er met geboortebeperking bedoeld wordt. In de meeste dorpen hebben mannen meerdere vrouwen. Elke vrouw wil minstens één zoon op de wereld zetten. Soms is er een onderlinge competitie tussen de vrouwen over wie de meeste kinderen heeft gebaard. Dit draagt niet bij aan de geboortebeperking.

Resultaten

Er waren geen bijeenkomsten in de dorpen over dit onderwerp

Doel

Er zijn geen bijeenkomsten over dit onderwerp gepland

Vrouwenbesnijdenis

Doel

Het is moeilijk om een doel te bepalen voor dit onderwerp omdat het heel moeilijk is om de juiste gegevens te verzamelen.

In 2014 hebben we in de dorpen een enquête gehouden over verschillende onderwerpen. Eén van de vragen ging over vrouwenbesnijdenis. Hieruit bleek dat 60% van de vrouwen is besneden. We weten niet hoe oud deze vrouwen zijn en om welke vorm van besnijdenis het gaat.

Realisatie 2015 t/m 2018

Niks gerealiseerd

Doel

Om meer gegevens (wel/niet besneden) te verzamelen over meisjes op de basisschool

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!


Stay informed of our developments!


Restez au courant de no développements!


Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere Entwicklungen!