Grote leien voor de basisschool

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help kinderen beter te leren in grote klassen

De lagere school in Burkina Faso duurt 6 jaar. De resultaten aan het eind van de basisschool zijn veel minder goed op het platteland dan op de stadsscholen. Als het gemiddelde resultaat in de stad ongeveer 80% is, is dit maar 55% op het platteland. Er zijn veel redenen voor die lagere resultaten: gebrek aan gemotiveerde leraren, gebrek aan opvolging van de ouders door hun kinderen en moeilijkheden die de kinderen ondervinden bij het studeren. De belangrijkste problemen die zij tegenkomen, is het grote aantal kinderen per klas, de afstand van school tot thuis en het gebrek aan schoolmateriaal. De lage resultaten van de basisschool motiveren de ouders niet om hun kinderen naar school te sturen en zorgen helaas voor veel schoolverlaters.

Klassen op basisscholen in Burkina Faso zijn groot. Een betere manier om de kinderen te laten leren, is door de klas te verdelen in groepen. Om het studeren in grote groepen makkelijker te maken, zorgt ASAP voor grote leien waarop opdrachten kunnen worden gemaakt.

Wat houdt het project in?

Dit project moet ervoor zorgen dat er minstens een grote lei is per 5 leerlingen in alle klassen op de basisscholen.

Wat is het resultaat?

De beschikbaarheid van grote leien verhoogt het studeervermogen voor grote klassen. Er zijn betere werkomstandigheden voor de kinderen en de docenten. Er worden meer kinderen door hun ouders naar de basisschool gestuurd en er zijn minder schoolverlaters. Ook gaat het slagingspercentage aan het eind van de basisschool omhoog: van een slagingspercentage van 55% naar een slagingspercentage van 85%.

Wat zijn de kosten?

8 Euro per lei.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!