Het planten van nieuwe bomen

Het planten van nieuwe bomen

Doel

Doel van ASAP is de bevolking ervan bewust te maken dat:

  • Ze zelf hun landbouwgrond vruchtbaar moeten houden door het gebruik van compost
  • Ze hun landbouwgrond moeten beschermen tegen erosie
  • Er nieuwe bomen moeten worden geplant
  • Er minder hout moet worden gebruikt om mee te koken.

Ons hoofddoel is nog steeds dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen. Het is heel moeilijk om een methode te vinden waarmee we kunnen controleren of het aantal bomen dat we planten, ook daadwerkelijk overleeft.

Algemeen

De dorpsbewoners maken zich geen zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om de bewoners duidelijk te maken dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare gronden en de klimaatverandering. De vrouwen kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje grond mee schoon te houden.

Resultaten

Er geen nieuwe bomen geplant.

Het landeigendomsrecht is in Burkina Faso een probleem. Het is moeilijk voor een boer om in zijn land te investeren als het niet officieel eigendom van hem is. Hij mag zelfs geen bomen planten als hij op papier geen eigenaar van het stuk grond is.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!