Middelbare agrarische school (LAP)

Middelbare agrarische school (LAP)

Doel

Stichting ASAP wil kinderen op het platteland in Burkina Faso de gelegenheid bieden een 4-jarige middelbare agrarische opleiding te volgen.

Wat is LAP?

LAP staat voor Lycée Agricole Privé en is een Middelbare Agrarische School. (LAP). Het LAP heeft In 2011 haar deuren geopend. De school is gebouwd in the provincie Houet, departement van Léna, in Burkina Faso. Het land is geschonken aan ASAP door de dorpen Oualana en Kofila.

Waarom het LAP?

Na 6 jaar basisonderwijs kunnen kinderen in Burkina Faso doorstromen naar de openbare middelbare plattelandsschool. Door o.a. gebrek aan leraren zijn de studieresultaten op deze middelbare plattelandsscholen zeer slecht. Na 4 jaar middelbaar onderwijs slagen minder dan 10% van de leerlingen voor het eindexamen.
Om de leerlingen uit de ASAP-dorpen de gelegenheid te bieden een goede middelbare opleiding te volgen heeft ASAP in 2011 de middelbare agrarische school (LAP) geopend.
Het LAP is een kostschool waar de leerlingen tussen de 12 en 15 jaar oud zijn. Per jaar kunnen er maximaal 70 leerlingen instromen. De jongens en de meisjes krijgen tijdens hun opleiding algemene vakken zoals wiskunde, Frans en informatica. Daarnaast leren ze hoe ze een goede ondernemer in de agrarische sector kunnen worden.

Agrarische activiteiten

  • Het houden van kippen
  • Fokken van varkens: zeer productief maar op het moment financieel niet voordelig
  • Moestuinen: de productie wordt gebruikt voor de maaltijden van de studenten
  • Landbouw: levert een goede productie van mais, bonen, hibiscus en soja

Algemeen

  • Alle studenten krijgen kost en inwoning (internaat)
  • Van de 226 studenten, zijn er 102 vrouwelijk
  • Er zijn 6 vaste leerkrachten en 6 ondersteunende personeelsleden

Sponsoring

We zijn altijd op zoek naar sponsoren die een leerling de mogelijkheid willen geven om deze opleiding te volgen.
Omdat de ouders van de kinderen een eigen bijdrage van € 95,- per jaar betalen zijn de kosten voor u € 360,- per jaar.
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u een mail sturen naar info@asap-foundation.org.

 

Adama Millogo over zijn zoon die naar het LAP gaat
‘Het eerste wat ons als ouders opvalt is dat hij zeer respectvol naar anderen is. Hij groet volwassenen, wat hij voorheen niet deed. Als hij thuis is helpt hij altijd mee, in tegenstelling tot zijn broer die naar een openbare school gaat’.

Video: A Day at the LAP

Video: Show

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!


Stay informed of our developments!


Restez au courant de no développements!


Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere Entwicklungen!