Leesboeken voor de basisschool

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help kinderen met lezen

De lagere school in Burkina Faso duurt 6 jaar. De resultaten aan het eind van de basisschool zijn veel minder goed op het platteland dan op de stadsscholen. Als het gemiddelde resultaat in de stad ongeveer 80% is, is dit maar 55% op het platteland. Er zijn veel redenen voor die lagere resultaten: gebrek aan gemotiveerde leraren, gebrek aan opvolging van de ouders door hun kinderen en moeilijkheden die de kinderen ondervinden bij het studeren. De belangrijkste problemen die zij tegenkomen, is het grote aantal kinderen per klas, de afstand van school tot thuis en het gebrek aan schoolmateriaal. De lage resultaten van de basisschool motiveren de ouders niet om hun kinderen naar school te sturen en zorgen helaas voor veel schoolverlaters.

Leesboeken werden in het verleden door de overheid verstrekt. Het aantal boeken dat door scholen wordt verstrekt, neemt elk jaar af. Op het platteland gaan boeken niet langer dan 7 jaar mee en nog minder lang wanneer er slechts enkele boeken per 30 à 40 kinderen zijn en ze niet goed worden beschermd.

Wat houdt het project in?

Dit project moet ervoor zorgen dat er ten minste een leesboek per 2 studenten is in alle klassen op de basisscholen. De boeken kunnen op de markt worden gekocht. De schooldirecteur en de oudervereniging nemen de verantwoordelijkheid voor de boeken en zorgen ervoor dat ze goed worden beschermd. In elk boek zullen op verschillende pagina’s stempels komen te staan met de naam van Stichting ASAP. Dit om het doorverkopen van de boeken af ​​te schrikken.

Wat is het resultaat?

Beschikbaarheid van boeken verhoogt het leesvermogen van kinderen met meer dan 30%. Er zijn betere werkomstandigheden voor de kinderen en de docenten. Er worden meer kinderen door hun ouders naar de basisschool gestuurd en er zijn minder schoolverlaters. Ook gaat het slagingspercentage aan het eind van de basisschool omhoog: van een slagingspercentage van 55% naar een slagingspercentage van 85%.

Wat zijn de kosten?

5 Euro per boek.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!