Microkredieten

Microkredieten

Doel

Minder vermogende vrouwen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank of de MFI (Micro Financing Institution), voorzien van contant geld om inkomst genererende activiteiten op te kunnen zetten.

Algemeen

Een ‘eerlijk’ microkrediet is beschikbaar voor alle vrouwen. Onder eerlijk wordt verstaan dat het rentepercentage niet hoger mag zijn dan maximaal 7% per jaar en dat er transparante toekenningsprocedures zijn.

De administratie rondom de kredieten wordt door de vrouwenvereniging geregeld.

Resultaten

  • 2.359 vrouwen maken gebruik van microkrediet
  • 2.048 vrouwen hebben hun activiteiten kunnen uitbreiden door de stijging van het jaarlijks te lenen bedrag.
  • Circa 1.000 kinderen kunnen bij ziekte nu gebruik maken van medicijnen. Dit is mogelijk door de inkomst-genererende activiteiten van de moeders

 Realisatie

Doel 2016 Percentage stijging in 2015
Aantal vrouwen met microkrediet 2.670 13%
Te lenen bedrag per vrouw 35 14%
Totale bedrag van leningen 93.500 22%

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat projecten die geleid worden door vrouwen meer succesvol zijn dan de projecten die door mannen worden geleid.

Mannen hebben vaak onderling strijd over vrouwen, geld en landeigendom.

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!