Sponsoring studenten middelbare agrarische school (LAP)

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help kinderen om te kunnen studeren op de middelbare school

Stichting ASAP heeft in 2011 een middelbare agrarische school (LAP) opgestart, omdat het niveau van
middelbaar onderwijs in Burkina Faso vrij laag is. Dit sluit niet aan op het niveau van onderwijs dat
ASAP biedt op de ASAP basisscholen. Bovendien zijn de scholen in de stad gehuisvest, waardoor zij
voor jongeren van het platteland moeilijk bereikbaar zijn.
Het LAP is een kostschool, kinderen verblijven hier intern. Uw sponsorbijdrage omvat schoolgeld, een
schooluniform, schoolmaterialen en medische kosten.

Wat houdt het project in?

ASAP biedt kinderen uit arme gezinnen van het platteland de gelegenheid om een 4-jarige agrarische
opleiding te volgen, die aangepast is aan hun behoefte. Na deze opleiding kunnen ze doorstromen
naar een vervolgopleiding die ook 4 jaar duurt.
Kinderen worden ondergebracht in slaapzalen voor meisjes en jongens. Leraren en medewerkers
hebben hun eigen huis.

Wat is het resultaat?

Jongeren hebben meer kans om een baan te vinden of om een eigen project te starten. Zij stromen
na de 2 e cyclus door naar de universiteit.
Na het behalen van het diploma voor de eerste cyclus kunnen zij een salarisverhoging krijgen van
50% en van maar liefst 120% na het behalen van het diploma voor de tweede cyclus.

Wat zijn de kosten?

Cyclus 1 (4 jaar): 360 euro per kind per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen bijdrage
van 50 euro en 250 kg maïs.
Cyclus 2 (4 jaar): 480 euro per student per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen
bijdrage van 90 euro en 250 kg maïs.

Wilt u meer informatie?
Via deze link: www.asaplap.org komt u op de website van het LAP in Burkina Faso.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!