Sponsoring LAP-studenten

360.00480.00

Wissen
Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

Beschrijving

Feit: een jaar extra middelbaar onderwijs verhoogt het potentiële inkomen met 10,6% in Sub-Sahara
Afrika (bron: sociale waarde VK, kwantificering van de impact van investeringen in het onderwijs).

Wat houdt het project in?
ASAP biedt kinderen op het platteland in Burkina Faso de gelegenheid om een 4-jarige agrarische
opleiding te volgen. Na de 4-jarige opleiding (BEPC, 1e cyclus)) kan de student nog doorstromen naar
een 4-jarige vervolgopleiding (Baccalaureate Pro Agricole, 2e cyclus).

Uw sponsorbijdrageis inclusief:
– schoolgeld
– schooluniform
– schoolmaterialen
– Kostschool
– Medische kosten

Wat is het resultaat?
Uw gesponsorde student heeft de mogelijkheid om een ​​baan te vinden of om zijn of haar eigen
project te starten. Hij/zij kan 50% salarisverhoging krijgen na het behalen van het diploma van de
eerste cyclus en 120% na de tweede cyclus.

Wat bereiken we?
Totaal aantal studenten op het LAP voor het schooljaar 2018-2019: 210 in de eerste cyclus en 40 in
de tweede cyclus. De tweede cyclu start in oktober 2018

Wat zijn de kosten?
Cyclus 1: 360 euro per kind per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen bijdrage van 53
euro en 250 kg maïs.
Cyclus 2: 480 euro per student per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen bijdrage 91
euro en 250 kg maïs.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!