Toegang tot schoon drinkwater

Toegang tot schoon drinkwater

Doel

  • Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners
  • Bewerkstelligen dat vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water

Algemeen

Toegang tot schoon en veilig drinkwater is van levensbelang, maar in Burkina Faso is het alles behalve vanzelfsprekend. Om honger en ziektes te bestrijden is toegang tot schoon drinkwater essentieel.

Resultaten 2015

In 2015 hebben we geen waterputten kunnen slaan door gebrek aan financiering. Wel hebben we 3 pompen vervangen bij bestaande waterputten.

Doel 2018 Doel 2016 Resultaten
2015
Aantal families in de 10 ASAP-dorpen die meer dan 500 meter moeten lopen voor schoon drinkwater 50 115 150

 

Doel 2016

Financiering vinden voor het slaan van 8 waterputten in meerdere ASAP-dorpen.

De waterputten worden door lokale aannemers gerealiseerd, zijn voor alle dorpelingen toegankelijk en worden zo nodig gerepareerd door lokaal opgeleide loodgieters.

Sign up for our
newsletter!