Werkwijze

Stichting Association for Small African Projects (ASAP) werkt sinds 1997 aan het verlichten van armoede in dorpen rond Bobo Dioulasso. Dit doen wij door de inwoners van Burkina Faso onderwijs, zorg en een duurzame economie aan te bieden. De mannen en vrouwen in de dorpen bepalen hun eigen prioriteiten. Zij dragen tijd, geld of goederen bij aan de realisatie van projecten. Hiermee draagt ASAP bij aan duurzame ontwikkeling en aan zelfredzaamheid van de dorpelingen.

Kennisverspreiding

Om te bepalen op welke punten de ontwikkeling vooral gericht moet zijn maakt ASAP als het ware een ‘foto’ van een dorp. Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen plattelandsdorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal niet alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

Evenredige ontwikkeling

ASAP is werkzaam in 10 verschillende dorpen. In deze dorpen focussen wij ons op verschillende projecten. Om de problemen in de dorpen op te lossen en de leefomstandigheden te verbeteren moeten er verschillende gebieden tegelijk worden aangepakt. Daarvoor zijn er projecten ontwikkeld die werken aan het onderwijs, de economische ontwikkeling, medische zorg, infrastructuur, emancipatie, de agrarische sector en het milieu.

Samenhang

Deze gebieden staan allemaal met elkaar in verbinding. Alleen werken aan bijvoorbeeld educatie is op de lange termijn niet duurzaam. Om een bedrijfje te kunnen runnen zijn er mensen nodig die geschoold zijn, maar voor het halen van goede resultaten op school is het belangrijk dat kinderen gezond zijn. Alles hangt met elkaar samen!

Aandacht en ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen is een belangrijke focus voor ASAP, omdat deze generatie een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van Burkina Faso. Ook richten wij ons speciaal op vrouwen en meisjes, omdat er nog steeds sprake is van ongelijkheid tussen de man en de vrouw. Zij hebben het niet makkelijk in een land als Burkina Faso.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!