ASAP 25 jaar!

Stichting ASAP bestaat dit jaar 25 jaar! We zijn ongelooflijk trots op wat we, mede dankzij uw steun, hebben bereikt, maar we gaan natuurlijk gewoon door!

En daarom: 25 euro voor 25 jaar! Ons jubileumthema is: voedsel!

Graag willen wij u vragen om met 25 euro ons lunchprogramma te sponsoren. Hiermee krijgt een kind maar liefst een jaar lang lunch op de basisschool. Ook in Burkina Faso zijn er enorme prijsstijgingen en het wordt voor de ouders steeds moeilijker om de kinderen een goede maaltijd te geven. En zonder eten kan een kind natuurlijk niet goed leren en presteren!

Bij een jubileum horen extra activiteiten. Wat hebben wij nu bedacht? Als u 25 euro sponsort en 5 euro extra overmaakt, dan dingt u mee naar dit prachtige beeld! U hoort het goed! Op 23 juli verloten wij dit mooie bronzen beeld: “La belle bleue” gemaakt door Adama Gandema, een van de beste kunstenaars in Burkina Faso.

Dus wacht niet: kom in (jubileum)actie, u hoeft alleen deze QR-code maar te scannen!

Of klik hier

Successtories in Burkina Faso

Stichting ASAP bestaat 25 jaar!

En ons hoofddoel is in de afgelopen jaren niet veranderd: projecten uitvoeren om dorpelingen in Burkina Faso te helpen om uit de armoedespiraal te komen!

Wat we inmiddels wel hebben bereikt is een verschuiving in prioriteit. In het begin lag deze bij het aanleggen van infrastructuur in de dorpen die wij ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij het bouwen van scholen, medische centra, huizen voor vrouwen en bruggen. Deze prioriteit is inmiddels verschoven naar economische projecten, omdat het ons samen met de dorpelingen inmiddels is gelukt om de meeste infrastructuur te kunnen bewerkstelligen!

Belangrijke pijlers

Wij richten ons op:

 • Onderwijs
 • Vrouwen en meisjes
 • Gezondheid
 • Economie en milieu

Samenhang

Onze projecten staan allemaal met elkaar in verbinding. Alleen werken aan bijvoorbeeld educatie is op de lange termijn niet duurzaam. Om een bedrijfje te kunnen runnen zijn er mensen nodig die geschoold zijn, maar voor het halen van goede resultaten op school is het belangrijk dat kinderen gezond zijn. Alles hangt met elkaar samen!

Aandacht en ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen is een belangrijke focus voor ASAP, omdat deze generatie een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van Burkina Faso. Ook richten wij ons speciaal op vrouwen en meisjes, omdat er nog steeds sprake is van ongelijkheid tussen de man en de vrouw. Zij hebben het niet makkelijk in een land als Burkina Faso.

Wat onderscheidt ASAP?

Wat ASAP onderscheidt, en waar wij erg trots op zijn, is dat mannen en vrouwen uit de dorpen zelf hun prioriteiten bepalen, zij geven aan welke behoefte er is aan projecten en komen hiermee bij ons. Bovendien wordt er aan de dorpelingen altijd een deelname gevraagd voor het project. Zij dragen zelf ook tijd, geld en/of goederen bij aan de realisatie hiervan. Wat gratis is, heeft namelijk geen waarde.

Wat hebben we in 25 jaar allemaal gerealiseerd?

Onderwijs

In Burkina Faso is het nog niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan. Jongens worden over het algemeen wel naar school gestuurd, zij kunnen dan later voor hun ouders zorgen. Voor meisjes is dit heel anders. Zij gaan immers trouwen en komen daarmee in een andere familie terecht.

Met goed onderwijs heeft een kind een basis, meer kansen in het leven. Stichting ASAP zorgt voor een veilige omgeving, goed onderwijs en een warme maaltijd. Juist dit trekt ouders vaak over de streep, het feit dat hun kinderen goed te eten krijgen. Bovendien leren de kinderen over het belang van hygiëne, dit geven zij thuis weer door aan hun ouders.

Gerealiseerd:

 • Kleuteronderwijs
  Er zijn maar weinig kleuterscholen op het platteland van Burkina Faso. Daarom heeft ASAP 6 kleuterscholen opgericht. Deze worden ondersteund door ASAP en partners uit de dorpen. De scholen zijn voor kinderen van 5 jaar en worden beheerd door een vereniging van moeders uit het dorp. Er gaan 330 kinderen naar de kleuterscholen.
  Resultaat:
  Het belangrijkste doel van dit project is om kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met school. Het bereidt hen ook voor op de basisschool.
 • Basisonderwijs
  We hebben inmiddels 67 klaslokalen en 66 huizen voor leerkrachten gebouwd, een lunchprogramma geregeld en schoolboeken verspreid. Dit vertaalt zich in een grote toename van het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat.
  Resultaten:
  – Van 800 leerlingen in 2002 naar 3.750 in 2021.
  – 50% tot 80% van de leerplichtige kinderen gaat naar de basisschool.
  – Van 50% naar 70% succes bij het behalen van het eindexamen op de basisscholen.
  – Betere gezondheid voor de kinderen dankzij een extra maaltijd.
 • Voortgezet onderwijs
  Beurzen
  ASAP is begonnen met het ondersteunen van middelbare studies door beurzen aan te bieden op goede algemene middelbare scholen in de stad Banfora. Van 2007 tot 2011 werden 67 studenten door dit programma gesponsord. Wij hebben dit programma in 2011 echter stopgezet en hebben zelf een middelbare agrarische school opgericht (LAP). Lycee Agricole Privé (LAP)
  Het programma van deze school is meer dan 8 jaar. In die 8 jaar zijn er 3 landelijke examens: de BEPC na 4 jaar (algemeen examen), de BEP Agricole 2 jaar later en tenslotte de BAC PRO Agricole aan het einde van de 8 jaar. Het LAP benadrukt ondernemerschap in zijn programma.
  Het LAP is een internaat en biedt kwalitatief en aangepast onderwijs aan kinderen uit arme boerengezinnen en sinds 2020 aan kinderen van vluchtelingengezinnen.
  ASAP heeft meer dan 1.000.000 euro geïnvesteerd in infrastructuur op een terrein van 42 ha dat door een dorp is geschonken.
  Dit schooljaar zijn er 303 leerlingen (149 jongens en 154 meisjes). Bij het LAP werken 20 mensen.
  Resultaten:
  Beurzen in Banfora:
  75% van de studenten behaalde het BEPC, 50% kreeg later nog een examen en 63% ging naar de universiteit.
  Studenten van het LAP:
  75% behaalde het BEPC, 83% het BEP agricole.

Gezondheid/vrouwen en meisjes

In de afgelopen 25 jaar heeft Stichting ASAP al veel bereikt. Van het bouwen van medische centra, waardoor dorpelingen minder ver hoeven te lopen voor medische zorg, het hygiëneproject (uitwasbaar maandverband) wat vrouwen en meisjes meer zekerheid geeft, tot het aanleggen van waterputten voor schoon drinkwater. Allemaal basiszorg die in tegenstelling tot Nederland in een land als Burkina Faso niet zomaar vanzelfsprekend is.

Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en economische ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen schoon drinkwater beschikbaar en er is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak geen kennis over preventieve zorg of missen ze hiervoor de middelen, zoals hygiëne of bescherming tegen malariamuggen.

Vrouwen en meisjes hebben het niet makkelijk in een land als Burkina Faso, omdat er nog steeds sprake is van ongelijkheid tussen de man en de vrouw. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat meisjes naar school gaan, omdat zij als ze later trouwen bij een andere familie gaan horen. Voor jongens is dit anders, zij kunnen later voor hun familie zorgen!

Wat hebben we gerealiseerd?
ASAP heeft 6 landelijke medische centra gebouwd die de toegang tot medische zorg vergemakkelijken. Ook zijn er 40 waterputten geslagen die zijn uitgerust met een handpomp om de toegankelijkheid van schoon water te verbeteren.

Overige gerealiseerde gezondheidsprojecten zijn:
Distributie van klamboes om malariagevallen te verminderen.
Distributie van maskers en zeep ten tijde van COVID-19.
Distributie van hygiënekits voor menstruatie.

Resultaten:
– 9.500 dorpelingen hebben makkelijker toegang tot gezondheidszorg.
– 5.000 vrouwen/meisjes hoeven minder ver te lopen om schoon drinkwater te krijgen.
– Er zijn 50% minder acute malariagevallen onder kinderen in de dorpen.
– 500 vrouwen/meisjes hebben een goede bescherming tegen menstruatie.

Trainingen
Door de jaren heen heeft ASAP veel trainingen gegeven aan dorpelingen. Belangrijkste impact is de bewustmaking van vrouwen.

Resultaten:
– Vrouwen in de dorpen die door ASAP worden ondersteund zijn meer zelfredzaam.
– Vrouwenverenigingen zijn georganiseerd en worden transparant beheerd.
– Vrouwen hebben meer macht in de dorpen. 

Milieu/duurzaamheid

De dorpsbewoners in Burkina Faso maken zich niet zoveel zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om hen duidelijk te maken dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare grond en de klimaatverandering. De vrouwen kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje grond mee schoon te houden.
Hoofddoel van ASAP is nog steeds dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen.

Wat hebben we gerealiseerd?
ASAP heeft geholpen om 110.000 bomen te planten (waarvan 20.000 fruitbomen). Het slagingspercentage van de bomen is 50% voor haagbomen en 85% voor fruitbomen.
We hebben ook 1.000 metalen ovens gedistribueerd die het verbruik van hout voor het koken met 30% verminderen.

Resultaten:
– Het aantal bomen dat per jaar wordt gekapt om te koken hebben we verminderd met 70.000.
– Er groeien nu 62.000 bomen wat bijdraagt aan de CO2-compensatie!

Economische projecten

Stichting ASAP kent veel mooie economische projecten, zoals onder andere het verstrekken van microkredieten, het maken van zeep, bijenkorven voor vrouwen en het planten van cashewnotenbomen. In dit filmpje vertellen dorpelingen waarom dit zo belangrijk voor hen is!

Economische projecten hebben meer succes bij vrouwen dan bij mannen. Dit heeft vooral te maken met de sociale controle die bij de vrouwen wel aanwezig is en bij de mannen niet. Onderstaand een kleine greep uit wat we ondersteunen.

Microkrediet
In 2002 startte ASAP met een eenvoudig microkredietproject met 80 vrouwen uit het dorp Kofila. Er nemen nu maar liefst 3.200 vrouwen uit de dorpen deel aan dit project. Het gemiddelde kredietbedrag per vrouw bedroeg in 2020 30 euro tegen een jaarlijkse rente van 7%.
Dit programma zorgt ervoor dat arme vrouwen wat extra geld hebben waarmee zij inkomstengenererende activiteiten kunnen ontwikkelen.

Bijenteelt
In 8 dorpen zijn 1.200 bijenkorven ter beschikking gesteld aan dorpelingen (waarvan 50% vrouwen). Met dit project kunnen imkers een extra omzet verdienen van gemiddeld 50 euro per jaar. De imkers zijn georganiseerd in coöperaties.

Sheaboter
ASAP heeft in 6 dorpen vrouwen geholpen om hun productie van sheaboter te verkopen. Eerst hebben we 3 containers kunnen verkopen aan Europese klanten. Nu wordt de sheaboter gekocht door SCOOPS VPMD (een partner van ASAP) om zeep mee te maken.

Tuinproject
In een dorp is een tuinproject opgezet voor 63 vrouwen. Door groenten te verbouwen hebben zij een omzetstijging van zo’n 50 euro per jaar en daarnaast kunnen zij groenten gebruiken om zelf mee te koken.

Geënte cashewnotenbomen
We hebben 20.000 geënte cashewnotenbomen gedistribueerd aan 200 boeren. Deze bomen produceren 50% meer noten dan andere bomen. Deze verhoging van productie kan een extra opbrengst van 300 euro per boer opleveren.

Resultaten:
– Mogelijkheid voor 3.200 vrouwen om een inkomstengenererende activiteit te doen.
– Extra omzet van 50 euro per jaar voor 120 imkers.
– Extra omzet met verkoop van sheaboter voor 120 vrouwen.
– Tuinieren helpt 63 vrouwen om 50 euro per jaar bij te verdienen.
– Potentieel van 300 euro extra voor 200 boeren per jaar met geënte cashewbomen. 

Wat hebben we in 25 jaar, mede dankzij uw steun, bereikt?

 • 8.000.000 euro aan fondsenwerving waarmee we fantastische projecten hebben kunnen opzetten!
 • Werkgelegenheid voor 39 personen (op ons hoofdkantoor, naaiatelier en op het LAP).
 • Ondersteuning van maar liefst 16.000 dorpelingen!

We zijn hier natuurlijk ontzettend trots op en blijven ons graag inzetten voor de dorpelingen in Burkina Faso. Uw steun is hierbij onmisbaar, waarvoor onze hartelijke dank!

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!