Microkrediet voor vrouwen

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help vrouwen aan een eigen bedrijfje

Een microkrediet helpt vrouwen bij het opzetten van een klein bedrijfje. Zij zijn hierbij heel vindingrijk; houden schapen of geiten, maken karitéboter, bier of taarten en verkopen dit op de markt, of kopen bijvoorbeeld 5 kg zout en verkopen dit door in kleine hoeveelheden. Een belangrijk uitgangspunt van ASAP is dat niets gratis is. Bij projecten die direct betrekking hebben op productie of handel en waarvan wordt verwacht ze extra inkomsten opleveren, wordt gewerkt met leningen. Er wordt bovendien altijd een eigen bijdrage verwacht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het type project.

Wat is de inhoud van het project?

Ruim 2.700 vrouwen beschikken nu over een gemiddeld krediet van 30 euro per vrouw. Dit krediet wordt voor een jaar verstrekt, met een rentepercentage van 7%. Vrouwenverenigingen in de dorpen maken een lijst van vrouwen die voor een microkrediet in aanmerking komen. Zij verdelen het geld onder de vrouwen en zorgen ervoor dat de terugbetaling wordt geregeld.

Wat is het resultaat?

Met een lening van 30 euro kan een vrouw een jaarlijks inkomen genereren van 60 tot 100 euro. Deze extra inkomsten worden voornamelijk gebruikt om haar kinderen naar school te laten gaan of voor medische kosten. ASAP heeft sinds 2003 een terugbetaling van 100%! Er zijn steeds meer vrouwen die een commercieel bedrijfje starten en die hiermee zelfstandig in het onderhoud van hun kinderen kunnen voorzien. Wij zijn hier echt enorm trots op!

Wat zijn de kosten?

30 Euro per vrouw. De vrouwen betalen dit bedrag (met 7% rente) terug aan Stichting ASAP vanuit de opbrengsten van hun bedrijfje. Met dit geld kan ASAP weer nieuwe microkredieten verstrekken.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!