Waterputten

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Zorg voor schoon drinkwater op loopafstand

In Nederland vinden wij het heel gewoon dat we water uit de kraan kunnen drinken, dat is in Burkina Faso echter heel anders! De slechte kwaliteit van het water veroorzaakt hier vaak gezondheidsproblemen. Het komt regelmatig voor dat vrouwen en meisjes uren moeten lopen om water te halen, waardoor de meisjes regelmatig niet naar school gaan.

Stichting ASAP wil er daarom voor zorgen dat men in de dorpen minder dan 500 meter hoeft te lopen voor schoon drinkwater en legt hiervoor waterputten en pompen (blue pump) aan, zodat kinderen geen lessen meer hoeven te missen. Daarom is het sponsoren van dit project zeer belangrijk en nodig, want water is van levensbelang!

Wat houdt het project in?

Stichting ASAP zoekt de financiële middelen voor het aanleggen van de waterputten en de dorpen leveren arbeidskrachten tijdens de bouw. Door de inzet van deze arbeidskrachten krijgt ASAP 3% korting van de aannemer die door ons wordt geselecteerd. Als het aanleggen van de waterput is afgerond, dan dragen we de verantwoordelijkheid over aan de watercomités in de dorpen. Een plaatselijk team van ASAP-medewerkers is regelmatig aanwezig om de voortgang en de kwaliteit te controleren

Hoe wordt een waterput gebouwd?

Eerst wordt de meest geschikte locatie voor de waterput vastgesteld, waarna de waterput wordt geboord. Dan wordt de stroming van het water getest, deze moet meer dan 1m3 per uur zijn. Als het minder dan 1m3 per uur is, wordt er op een andere locatie een nieuwe waterput geboord. Nadat de ombouw van de waterput is neergezet en opnieuw is getest of alles werkt, wordt er een analyse van het water gedaan en wordt de handpomp geïnstalleerd.

Wat is het resultaat?

Voldoende schoon drinkwater, waardoor minder ziektes optreden. Vrouwen en meisjes hoeven minder ver te lopen en meisjes kunnen gewoon naar school!

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een waterput zijn 10.355 euro. Hierin zijn begrepen: het boren van de put, analyse van het water, de waterpomp, het bouwen van de ombouw voor de waterput en deuitvoeringskosten.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!