Economie en milieu in Burkina Faso

De dorpsbewoners in Burkina Faso maken zich niet zoveel zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om hen duidelijk te maken dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare grond en de klimaatverandering. De vrouwen kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje grond mee schoon te houden.
Hoofddoel van ASAP is nog steeds dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen.

Microkrediet voor vrouwen

Een microkrediet helpt vrouwen bij het opzetten van een klein bedrijfje. Zij zijn hierbij heel vindingrijk; houden schapen of geiten, maken karitéboter, bier of taarten en verkopen dit op de markt, of kopen bijvoorbeeld 5 kg zout en verkopen dit door in kleine hoeveelheden. 

Bijenkorven voor vrouwen

Vrouwen vormen de ruggengraat van economische activiteiten in de dorpen. Zij zijn altijd op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. Bijen zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit en hun bestuiving. Onderzoek heeft uitgewezen dat 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk is van bestuiving.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!