Stichting ASAP heeft in 2011 een middelbare agrarische school (LAP) opgestart, omdat het niveau van middelbaar onderwijs in Burkina Faso vrij laag is en niet goed aansluit op het niveau van onze basisscholen. Bovendien zijn de scholen in de stad gehuisvest, waardoor zij voor jongeren van het platteland moeilijk bereikbaar zijn.

Kostschool
Het LAP is een kostschool. Wij bieden kinderen die uit arme gezinnen van het platteland komen de gelegenheid om intern een 4-jarige agrarische opleiding te volgen, die aangepast is aan hun behoefte. Na deze opleiding kunnen ze doorstromen naar een vervolgopleiding die ook 4 jaar duurt.

Resultaat
Jongeren hebben na het volgen van deze opleiding meer kans om een baan te vinden of om een eigen project te starten. Na de 2e cyclus stromen zij door naar de universiteit.

Helpt u mee?

Het sponsoren van een leerling kost:
360 euro per kind per jaar voor cyclus 1. Deze cyclus duurt 4 jaar. De ouders betalen mee: een eigen bijdrage van 50 euro en 250 kg mais.
480 euro voor cyclus 2, deze cyclus duurt ook 4 jaar. Ouders betalen hiervoor een eigen bijdrage van 90 euro en 250 kg mais.

Uw sponsorbijdrage omvat schoolgeld, een schooluniform, schoolmaterialen en medische kosten.

Meer informatie? Ga dan naar: www.asaplap.org (website LAP in Burkina Faso) of naar https://asap-foundation.org/nl/project/sponsoring-studenten-middelbare-agrarische-school-lap/

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!