Maison de la femme

Dit project wordt in Burkina Faso uitgevoerd door APPA.
Lees hier meer over onze werkwijze.

Help vrouwen aan een plek om samen te komen

Vrouwen uit de dorpen hebben behoefte aan een eigen ruimte waarin zij kunnen samenkomen voor bijeenkomsten, voor medische controles en vaccinaties en aan een plek waarin zij als vrouwenassociatie hun gereedschap en oogst kunnen opslaan. Vaccinaties vinden op dit moment onder moeilijke omstandigheden plaats en slechts een zeer klein percentage vrouwen komt opdagen voor zwangerschapscontrole of voor medische controle van hun kinderen. Het nieuwe Maison biedt een neutrale ruimte die al deze problemen oplost.

Wat houdt het project in?

Het bouwen van een huis voor vrouwen. Zij zorgen zelf voor het zand, grind, stenen en het water. Dit kan worden verzameld rond het dorp met behulp van een ezel en een kar. Deze bijdrage van de vrouwen zorgt ervoor dat ASAP van de aannemer 3% korting krijgt bij de bouw, wat natuurlijk zeer welkom is!

Wat is het resultaat?

Het realiseren van een huis voor vrouwen zorgt voor een grotere deelname aan het verenigingsleven, voor meer kleine economische projecten opgezet door de vrouwenassociatie en voor meer emancipatie van de vrouwen in de dorpen. Vrouwen gebruiken het overdekte gebied als marktplaats. Het vrouwenhuis zorgt voor meer onderlinge samenhang, er komen meer vrouwen naar zwangerschapscontrole en er worden meer kinderen ingeënt.

Wat zijn de kosten?

11.508 Euro. Vrouwen leveren zelf een bijdrage door materialen voor de bouw te verzamelen.

Wilt u dit project steunen?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!