Vrouwen en meisjes in Burkina Faso

Vrouwen en meisjes hebben het niet makkelijk in een land als Burkina Faso, omdat er nog steeds sprake is van ongelijkheid tussen de man en de vrouw. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat meisjes naar school gaan, omdat zij als ze later trouwen bij een andere familie gaan horen. Voor jongens is dit anders, zij kunnen later voor hun familie zorgen!

Maison de la femme

Vrouwen uit de dorpen hebben behoefte aan een eigen ruimte waarin zij kunnen samenkomen voor bijeenkomsten, voor medische controles en vaccinaties en aan een plek waarin zij als vrouwenassociatie hun gereedschap en oogst kunnen opslaan. 

Microkrediet voor vrouwen

Een microkrediet helpt vrouwen bij het opzetten van een klein bedrijfje. Zij zijn hierbij heel vindingrijk; houden schapen of geiten, maken karitéboter, bier of taarten en verkopen dit op de markt, of kopen bijvoorbeeld 5 kg zout en verkopen dit door in kleine hoeveelheden. 

Handkarren voor vrouwen

Op het platteland wordt het transport van water en goederen vooral gedaan op de hoofden van vrouwen en meisjes. Zij moeten bijvoorbeeld hout, watercontainers en oogstproducten meenemen van het land, van de waterput en naar de markt. Slechts enkele vrouwen hebben een kar met een ezel.

Hygiënekits

Vrouwen en meisjes op het platteland hebben het moeilijk tijdens hun menstruatie. Dit komt vooral omdat zij niet de juiste middelen hebben om zichzelf te beschermen. Vaak gebruiken ze oude kleren of een stuk katoen wat natuurlijk niet lekker zit en bovendien niet erg hygiënisch is. Omdat zij zich schamen, gaan zij tijdens hun menstruatie vaak niet naar school of naar hun werk.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!